Activitats
Cursos i Titulacions
Allotjament
Altres serveis
 
 
 
 
 
 
 

Localitzar al mapa

Categoria
Activitats
Veler
Servei Alquiler
Descobreix El Mar La Platja La Naturalesa La Costa
Gaudeix En Parella En Familia En la 3ª Edat En Grup amb la teva empresa
Viu La primavera l'estiu La tardor L'hivern
Plans Romàntic Familiar Naturalesa Aquàtic
Idiomes Català, castellà, anglès
 
Empresa

Menorca Nàutic

Quin tipus de navegació estàs buscant? La nostra flota està formada per velers, llaüts i motores de diferents eslores. Ens adaptem a les vostres peticions de lloguer amb i sense patró; sortides per dia, per setmanes o dies alterns; flotilles; tallers de navegació pràctica; caps de setmana de navegació amb activitats.

També disposem de servei de trasllats, gestió i embarcacions per xàrter, venda de vaixells de segona mà, contractació de patrons, de cuinera, servei de càtering, de compra d'avituallaments, de neteja, i tots els serveis de bord relacionats amb el lloguer de vaixells a Menorca.

Dades de contacte

Persona de Contacte:
Mòvil: +34 971 354 543
Correu electrònic: info@menorcanautic.com
Adreça: Moll de Llevant, 152
Codi Postal: 07701
Població: Maó

Cyclades 43

Sol·licitar disponibilitat
No podem garantitzar la disponibilitat d'aquesta activitat, si vols reservar-la omple el següent formulari i en 24h et contactarem per confirmar o desestimar la teva sol·licitud.
 
condicions legals
* camps obligatoris
 
Lloc de trobada: Menorca Nàutic- Moll de Llevant, 152- Port de Maó
Eslora:  12 metres
Motor:  Yanmar
Capacitat màxima: 8 persones -L'embarcament d'armes, estupefaents i animals queda totalment prohibit. El contractant només podrà embarcar el nombre de persones autoritzat pel certificat de seguretat de l'embarcació.
Àncora:  Si
Any:  2010
Camarots:  3
Banys:  2
Requisits mínims:  PER
Duració: 8 h
Lliuraments i devolucions: 

  • El port de lliurament i devolució del vaixell és el de Maó. Els iots es troben a disposició de l'arrendador a partir de l'hora i data contractats. Els vaixells s'hauran de lliurar a l'arrendatària el dia i hora especificats en el contracte de lloguer, amb l'equipatge i pertinences de la tripulació situats fora del iot, amb la finalitat de facilitar l'inventari del iot retornat.
  • En l'embarcament i desembarcament es realitzarà l'inventari pertinent de pertrets, equips, existències, etc. del iot contractat.

Normativa i condicions: 

  • L'incompliment dels pagaments, en la forma, terminis i quantitats que s'estipulen en l'anvers deL contracte, suspendran la validesa del contracte de lloguer, quedant com a indemnització a favor de Menorca Nautic SL, les quantitats rebudes en concepte de reserva, sense altres responsabilitats.
  • El fet que l'arrendatari es vegi privat d'utilitzar el iot, parcial o definitivament, a causa de avaria produïda durant el període d'arrendament, no li donarà dret a sol · licitar el recobrament de les quantitats abonades, sigui quina sigui la causa de l'avaria, excepte en el cas que fos manifesta i rotundament imputable a l'arrendadora, en aquest cas el llogater serà reemborsat pels dies que li faltessin per al compliment del contracte, menys un del total del lloguer, sense altra responsabilitat.
  • El contractant s'obliga a utilitzar el iot llogat adequadament al legislat per les autoritats de Marina, Duana, Hisenda, Policia i Sanitat. L'arrendatari ha de remetre a Menorca Nautic SL, els documents i titulació necessaris per al maneig de l'embarcació llogada, conjuntament amb el contracte per poder emplenar els requisits de les autoritats de la Comandància de Marina de Menorca. Menorca Nautic sl, es reserva el dret de no posar a disposició del client el vaixell, si el patró no semblés disposar de la necessària perícia i competència, no obstant els títols presentats. En aquest cas Menorca Nautic SL retornarà les quantitats rebudes, quedant resolt automàticament el contracte sense que puguin demanar recíprocament indemnització per danys i perjudicis.
  • En el supòsit de negligència en l'ús del vaixell infringint la legislació vigent, serà motiu de rescissió instantània del contracte, quedant les quantitats pagades a favor de Menorca Nautic SL. La subcontractació queda totalment prohibida. El contractant s'obliga en l'ús del iot únicament per si mateix, família, amics o personal propi, quedant totalment prohibits els transports de mercaderies, passatgers de pagament, pesca comercial, regates o altres activitats no contemplades en la navegació d'esbarjo.
  • En el cas d'infracció de les ordenances de duanes pel contractant, aquest es farà càrrec de totes les sancions, multes, etc. En cas de precinte del iot llogat, l'arrendatari haurà d'abonar una indemnització igual a la tarifa de lloguer en vigor fins a la restitució i lliure disposició del iot. Les parts contractants se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de Justícia, Marina de Maó, per resoldre qualsevol discrepància motivada per la interpretació o compliment dels contractes realitzats.

Lloguer sense patró: Quan l'arrendament es realitza sense patró, el contractant haurà de dipositar una fiança precaució variable segons la categoria del iot. La fiança establerta quedarà afectada, si s'escau, respondre dels retards, pèrdues, avaries, danys produïts a l'embarcació o pertrets durant el període del contracte, per l'arrendatari. Aquesta quantitat o la diferència resultant de la liquidació es lliurarà al client una vegada tornada la embarcació o acabada la reparació dels danys, si escau.
Assegurancça: El iot està assegurat a tot risc. Les condicions de l'assegurança, supòsits que cobreix i indemnitzacions, són les que obren en la pòlissa corresponent.
El preu inclou: Aquests preus inclouen IVA, assegurances, amarre a Maó, neteja final, embarcació auxiliar, i l’equipament descrit a l’inventari de cada embarcació (que pot consultar al nostre web www.menorcanautic.com).
El preu No inclou: 

  • Totes les despeses d'avituallament, carburants, lubricants, gas, gel, amarratges, impostos, drets de port i, en general, totes les matèries consumibles necessàries per al bon ordre i cura del iot durant el període d'arrendament seran per compte de l'arrendatari.
  • Cada dia de retard en la devolució del iot llogat a la base de sortida, es facturarà al doble de la tarifa aplicada. Les condicions meteorològiques no són motiu suficient en el retard de devolució de l'embarcació.
  • L’embarcació s’entrega plena de combustible i es torna plena. En cas de no repostar es cobraran 35€ per servei de repostar + el consum.

Si el contractant o Cancel Anul l'arrendament de 90 Dies Abans de la data Prevista d'embarcament, Menorca Nautic SL, tornarà de el 70% De les Quantitats rebudes, atorgant-se el 30% d'aquesta reserva porció Despeses d'expedient i Oficina. El Període d'arrendament sense servei podrà variat llevat Conformitat estafa Menorca Nautic SL.
Información día
Adults Seleccioni entre el número de places disponibles d'adults per la data i/o hora que ha definit. Si necessita més places canviï la data i/o hora que ha definit i comprovi la nova disponibilitat.
Nens Seleccioni entre el número de places disponibles (2 a 12 anys) per la data i/o hora que ha definit. Si necessita més places canviï la data i/o hora i comprovi la nova disponibilitat. Algunes empreses limiten el número de nens per raons de seguretat.
Nadons Seleccioni entre el número de places disponibles de nadons per la data i/o hora que ha definit. Si necessita més places canviï la data i/o hora i comprovi la nova disponibilitat. Algunes empreses limiten el número de nadons per raons de seguretat.
Quantitat Indiqui la quantitat de productes a comprar.

Vols rebre ofertes i vals descompte al teu e-mail?

en enviar acceptes la nostra política de privacidad
Contactar amb Menorca Estació Nàutica
Nom i llinatges * E-mail *
Telèfon
(Si prefereixes que et truquem)
Com et podem ajudar? *
00 34 971 59 48 27

De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h

Política de Privacitat

L'usuari accepta que les dades personals facilitades per ell a Estacions Nàutiques de Menorca, poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, que podran ser utilitzats per la creació d'estadístiques.

Els fitxers creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat d'Estacions Nàutiques de Menorca. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir a ells, podent també exercir els drets de rectificació i cancel·lació de les dades.

L'entrega de les dades requerides per www.enmenorca.org per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Estacions Nàutiques de Menorca denegar el servei a l'interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l'usuari per el tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment.

Accés privat agències